Fra årsmøte for 2012


Regnskap 2012

Årsberetning 2012

Årsberetning 2014

Søndag 18. september 2011 innkalte initiativtager, Eivind Luthen, til et første møte for å etablere en venneforening for rundkirken i Tønsberg. Torsdag 12. januar 2012 ble det første offisielle informasjonsmøte avholdt i Mariakapellet. Her innledet Luthen med et flott foredrag om rundkirkens betydning, og hva den kan bety for byen. Han mente at rundkirken kunne bli for sentrum, som Saga Oseberg har blitt for bryggeområdet.
 
 
Dette har skjedd i 2014:
Vi har søkt om å få satt opp et ”Blåskilt”. Det er Stiftelsen Gamle Tønsberg som avgjør dette.

Vi deltok på Osebergskipets julemarked i november.

Vinnerne av modellkonkurransen (skoleklasser ble invitert til et kunst- og håndverkopplegg) ble premiert i juni. Sjette klasse på Granly skole fikk tur med Saga Oseberg.

Vi har invitert alle kommunens 7. klassinger til å delta på et Kunst- og Håndverkprosjekt høsten 2014. Hensikten var å bygge rundkirken i valgfritt materiale. Byskogen og Trælleborg deltok. Modellene stilles ut på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

Steinar holdt foredrag om Rundkirken for skoleklasser på våren.

Sissel Brun Hansen har laget en flott tegning vi bruker på en roll-up når vi markedsfører oss.

Rundkirken har blitt fotografert gjennom hele året. Denne høsten laget vi en utstilling på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. I samarbeid med Tønsberg fotoklubb og andre fotografer.

Hjemmesiden oppdateres når det skjer noe nytt.

Foreningen har hatt mange flotte oppslag i lokalavisene. Vi har møtt stor goodwill, men de store økonomiske bidragene lar vente på seg.

I september deltok vi på Lions Club Sem sin Safarimesse på Oseberg kulturhus.

Vi deltok under avdukningen av Mariakirken på torvet i september. Vår foreningen står som bidragsyter på plaketten.

Det har vært arbeidet med en bronsemodell av rundkirken. Det er kunstner Eva Bødtker Næss som skal lage modellen, før den støpes i bronse i samarbeid med Nauen klokkestøperi og Stiftelsen gamle Tønsberg.

Historiker, Bjørn Bandlien, skrev om rundkirken i Klassekampen i november.

Eivind Luthen skrev en artikkel om Rundkirken i Tønsbergs nye årbok, Berget.

Styret for 2014:

Eivind Luthen (leder), Steinar Høiback (nestleder/sekretær/kasserer), Per Rosenblad Brun, Bernt H. Christensen, Eivind Cudrio (1. vara) og Christine Ethel Browne (2. vara)

Tønsberg 8. januar 2015

 Steinar Høiback
Sekretær

 
 
 
 
Årsberetning 2013  
Søndag 18. september 2011 innkalte initiativtager, Eivind Luthen, til et første møte for å etablere en venneforening for rundkirken i Tønsberg. Torsdag 12. januar 2012 ble det første offisielle informasjonsmøte avholdt i Mariakapellet. Her innledet Luthen med et flott foredrag om rundkirkens betydning, og hva den kan bety for byen. Han mente at rundkirken kunne bli for sentrum, som Saga Oseberg har blitt for bryggeområdet.
   
Dette har skjedd i 2013:
   
Det er 73 betalende medlemmer i foreningen. Det er 134 som står på medlemslisten.
   
Vi har søkt om å få satt opp et ”Blåskilt”. Det er Stiftelsen Gamle Tønsberg som avgjør dette.
   
Vi markerte Olsok 29. juli i samarbeid med Tønsberg domkirke. Det ble et flott arrangement.
   
Vi har anskaffet oss et krusifiks fra Danmark. En kopi av det kjente Åby-krusifikset fra midten av 1000-tallet. Dette skal brukes under arrangementer i Rundkirken. Ble brukt på Olsok.
   
Vi forsøkte å arrangere en medlemstur til Bornholm i september, men det var lite interesse for det denne gangen.
   
Vi deltok på Osebergskipets julemarked 30. november - 1. desember. Delte ut brosjyrer og solgte gavebrev til støping av bronsemodell. Vi ønsker å kjøpe en bronsemodell for å ha stående i ruinen.
   
Vinnerne av pepperkakekonkurransen i 2012 ble premiert i mai. Knapløkka barnehage fikk pølsefest i rundkirken, og tur med Saga Oseberg.
   
Eivind Luthen holdt foredrag om Rundkirken under Sagafestivalen i mai.
   
Bjørg Lamark har laget en flott akvarell av Rundkirken og Osebergskipet.
   
Vi har invitert alle kommunens 7. klassinger til å delta på et Kunst- og Håndverkprosjekt våren 2014. Hensikten er å bygge rundkirken i valgfritt materiale. Modellene stilles ut på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Vinnerne får en tur med Saga Oseberg.
   
Rundkirken blir fotografert gjennom hele året. Vi ønsker å lage en utstilling på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek neste år. I samarbeid med Tønsberg fotoklubb og andre fotografer.
   
Hjemmesiden oppdateres når det skjer noe nytt.
   
Christine Ethel Browne har laget en flott modell i keramikk.
   
Foreningen har hatt mange flotte oppslag i lokalavisene. Vi har møtt stor goodwill, men de store økonomiske bidragene lar vente på seg. Vi har søkt flere om støtte til en bronsemodell, men her må vi bare fortsette.
   
Styret for 2013:
   
Eivind Luthen (leder), Steinar Høiback (nestleder/sekretær/kasserer), Per Rosenblad Brun, Bernt H. Christensen, Eivind Cudrio (1. vara) og Christine Ethel Browne (2. vara)