Rundkirkens Venner
 
Rundkirkens ruiner ligger i Storgaten vis av vis Biblioteket. Denne unike rundkirken er en av mange kirkebygg som har blitt revet i Tønsberg. Det er stiftet en organisasjon i Tønsberg som skal se på de muligheter som ligger i å ta vare på, og eventuelt bygge opp igjen dette unike byggverket. Dette er faktisk Norges største rundkirke, og i Europeisk målestokk er den svært betydningsfull.

Det foregår svært mye i Tønsberg. Kopien av Osebergskipet er ferdig og sjøsatt. Slottsfjellet skal bli en park, og deler av festningen skal bygges opp. Byen skal igjen oppstå som Middelalderbyen i Norge. Kirkene og klostrene er en vital del av denne historien, og Rundkirkens Venner har satt seg store mål.

 
Oppgaven er:

n  Å stifte venneforeningen som skal informere byen og tilreisende om dette unike kirkebygget.

n  Å arrangere en rekke aktiviteter i og rundt ruinene.
 n  Å se på mulighetene for å gjenreise rundkirken og skape en unik attraksjon.
 
Målet for 2014 er å støpe en bronsemodell av kirken, som skal stå på sokkel ved ruinen.

Til dette arbeidet trengs personer som kan påta seg oppgavene, i tillegg til en økonomi som gjør venneforeningen i stand til å realisere de ambisiøse planene.

Vi ber deg derfor om å bidra til å gi Rundkirkens Venner en økonomisk plattform for å komme videre med dette viktige historiske arbeidet.  

 

 

Du kan bidra til at rundkirken en dag kan fremstå som en fantastisk attraksjon i Tønsberg. En attraksjon som forteller om byens historie og posisjon i landet vårt.

Dette kan du gjøre på følgene måte:

n  Bli bedriftsmedlem i Rundkirkens Venner med et årlig tilskudd på kr. 5.000.-

n  Bidra med et engangstilskudd til Rundkirkens Venner.

n  Bli et personlig medlem ved å betale en årskontingent på kr. 100.-

 

Styret i Rundkirkens Venner består av følgende personer:

 

Eivind Luthen (leder), Steinar Høiback (nestleder), Bernt H. Christiansen, Eivind Cudrio og Christin Ethel Browne.