16.01.12

Rundkirken, et Jerusalemtempel i Tønsberg


innovaeditor/assets/bilder/Scanned Image 113260001-700px.jpg
Av Eivind Luthen

Rundkirken i Tønsberg er ikke bare den største i Norden, men også en av de merkligste bygningsminnene vi har fra middelalderens Norge. Få ruiner har så mye av mystikkens skjær over seg, og bare de færreste er klar over hvilken symbolikk som hviler over denne kirketypen.

En presentasjon av Olavskirken forutsetter av vi går til kildene og studerer noen kjente rund- og åttekantede kirker. Med sine åtte innvendige pillarer fremstår rundkirken i et sammenheng som binder den til viktige åndshistoriske strømninger som kan spores til Midt-Østen. Det viser at våre forfedre var del av et større kulturelt fellesmarked enn mange forstår i dag.

Middelalderteologien forkynte at det eksisterte et forhold mellom verdensaltes oppbygning og de geometriske og tallmessige systemer. Kirker ble planlagt utfra den betraktning at delene i en helhet var proposjonale og disse delene forutsatte matematiske relasjoner mellom dem.Åttekanten ble ...

LES HELE ARTIKKELEN


publisert av Rundkirkens Venner  16.01.12 14:07  kommentarer (0)05.01.12

Nytt møte i "Venneforeningen Ny Rundkirke"


Sted Mariakapellet, (Tønsberg gamle kirkegård)  12 januar kl 1900.

Saksliste: 

1) Konstituering av styre, fastsettelse av kontingent.
2) Drøfte forslag på statutter (dette vil bli lagt ut på hjemmesiden Rundkirken.no).

Vi setter også av tid til hyggelig samvær som inkluderer lett bevertning.

Ta gjerne med deg interesserte - det er viktig at så mange som mulig kommer på dette møtet som forhåpentligvis bidrar til å sette rundkirken på kartet i Tønsberg.

Rundkirken kan bli like viktig og levende for byen som byggingen av det nye Osebergskipet


publisert av Rundkirkens Venner  05.01.12 16:28  kommentarer (0)12.12.11

Rundkirken - nytt liv som kopi?


innovaeditor/assets/bilder/Bornholm_-_Ny_Kirke1-700.jpg
Ikke alle vet at store deler av Nidarosdomen er en rekonstruksjon reist på 1900-tallet. St. Jetmund kirke ved Åheim var redusert til en steinhaug, og ble gjenoppbygd. Det samme har skjedd med Sola kirkeruin og katedralruinen i Hamar som fikk glassoverbygg. 

Alle disse konstruksjonene/restaureringene har beriket omgivelsene, gitt stedet en ånd.

Innenfor kulturminnevernet er det vanlig å se på historien som en enveiskjørt gate med stadige tap av opprinnelig materiale, der bevaringskulturen er dominert av "materialfetisjisme". Når vi hører at halvparten av museenes vel 5000 verneverdige bygninger er i dårlig forfatning - råtner på rot - nødvendiggjør det å se nærmere på kopienes betydning.

Mange steder bygges kopier av ødelagte monumenter. Det er verdt å merke seg at rekonstruksjonen av Mostarbroen ble oppført på UNESCOS verdensarvliste. Kanskje fordi kopien kompenserte for tapsopplevelsen? På Akropolis i Athen er flere av statuene kopier, det samme er ...

LES HELE ARTIKKELEN


publisert av Rundkirkens Venner  12.12.11 18:51  kommentarer (0)12.12.11

"Venneforeningen Ny Rundkirke"


innovaeditor/assets/bilder/rundkirken-runar-tveiten.jpg

- er nå etablert i Tønsberg.


Det gjenstår imidlertid å lage et styre, statutter og lignende.

Murene på rundkirken (bygd ca. 1190) i Tønsberg er fint restaurert, men fortidsminnet preges av "tornerosesøvn" - har liten plass i byens identitet.

Litt om rundkirken: Den er en kopi av verdens viktigste kirke; Den hellige gravs kirke i Jerusalem. Rundkirkene fungerte også som fyrste- , grav- og dåpskirke. Rundkirken viser både til Jerusalem og til Olavs grav i Trondheim. Symbolsk byr den på interessant middelaldertenkning - den viser blant annet til korstog- og pilegrimsferd-tanken.

Rundkirken er den eneste i landet og hører til en europeisk arkitekturtradisjon som knyttes til viktige åndelige/politiske strømninger. Det finnes et beskjedent antall rundkirker i Sverige og Danmark og ellers i Europa.

Rundkirken i Tønsberg var den største i Norden og har trolig vært en viktig attraksjon. Kirken har ...

LES HELE ARTIKKELEN


publisert av Rundkirkens Venner  12.12.11 16:20  kommentarer (0) trackback URL (18446744073709551615)
[hjem] [forrige] 1 ... 7 8 9 10 11 [12]56-59 av 59

BILDEGALLERI

ARKIV
KATEGORIER