03.10.12

Klosterruinene


innovaeditor/assets/admin/per-rosenblad-brun-web.jpg

Som en del av Biblioteket ligger ruiner fra klosteret i underetasjen. Fantastisk flott tatt vare på. 

Rett over på den andre siden av Storgaten ligger klosterkirkens ruiner åpent og ubeskyttet i dagen. Restaureringsarbeider er foretatt for hundretusener av kroner, og må vel gjentas med ikke få års mellomrom. Tusenvis av mennesker går forbi hver dag uten å ense disse flotte ruinene.  Det er disse ruinene jeg ønsker skal bli ”aktive” og helst som en del av et spektakulært nytt bygg midt i byen.

Nå er det stiftet en venneforening som skal bli pådriver for å gjøre noe med ruinene. Det skal skapes interesse for ruinene og ruinene skal trekke turister til byen. Det må skje noe for å få dette til og der skal venneforeningen være drivkraften.

Klosterruinene ligger i Storgaten og gror ned eller sner ned efter hvert som årstidene skifter. Ruinene bør kunne brukes mer aktivt som en del av en attraksjon og som en nytteverdi samtidig som vi bør ta bedre vare på dem. Tønsberg trenger nye attraksjoner som samtidig kan skape liv i bydelen. Ikke minst trenger vi en overordnet plan på hvordan vi kan ta i bruk bortgjemte potensielle attraksjoner. Når vi ser dette bygget sammen med biblioteket vil dette være med på å gjøre denne delen av Storgaten til en langt større attraksjon enn i dag. 

I virksomhetsområdet til Tønsbergs historie og Tønsberg som destinasjon ligger reiselivssatsingen sentralt. Kultursatsingen er også en del av byens historie og fremtid, og må efter min mening sees på i en sammenheng. Reiseliv, turisme og kultur har så nært beslektede oppgaver. De skal skaffe turister til byen, de skal skaffe aktivitet til byen, de skal skaffe arrangement til byen, og det hele skal koordineres. 
Skal vi lykkes og se helheten og mulighetene så må dette koordineres. Reiseliv og kultur er og vil bli vitale næringsvirksomheter i Tønsberg.  Plasseringen av denne daglige virksomheten kan og bør selv være en attraksjon. Her er det min mening at turist, kultur og utviklingen av byen bør ligge sentralt til i by – bilde, i et spektakulært bygg og et levende miljø som i seg selv er en attraksjon. Da tar vi i bruk historien for at folk skal kunne stå i historien og se rett inn i utviklingen. Utviklingen må settes i høysetet og ikke gjemmes bort i 4. etasje et eller annet tilfeldig sted. 

Tønsberg mangler dette verktøyet. Muligheten ligger der. Enheten skal skaffe aktivitet til byen og samordne dette slik at det blir arrangement spredt rundt til forskjellige tider og på forskjellige steder. Lengre sesong, høyere kvalitet og større spredning i tilbudet.  Det skal være tilbud som gir et godt resultat for byen, besøkende og innbyggerne.  

Klosterruinene er den beste måten å revitalisere sentrum på. Det ligger noen arkitektoniske utfordringer i eller i nærheten av ruinene. Det er noen økonomiske utfordringer som må løses, men med vilje til for å gjøre noe med de perlene som ligger rundt i byen vår så får vi det til. Vi har revet ned mange middelalderbygninger i ren uvitenhet. Det er på tide å skape liv i dem og dermed nytt liv i vår gamle fantastiske by. publisert av Rundkirkens Venner  03.10.12 21:38  


BILDEGALLERI

ARKIV
KATEGORIER