06.02.12

Referat fra møtet 30. januar 2012 i Mariakapellet.


innovaeditor/assets/admin/800px-Mariakapellet_i_Tonsberg.JPG
Siste møte, som var det tredje i rekken, ble innledet av en entusiastisk Eivind Luthen som i lengre tid har vært opptatt av å blåse nytt liv i disse kirkeruinene. 

Dette fortidsminnet har alt for lenge vært preget av en ”Tornerosesøvn”, men er nå fint restaurert av kommunen og Riksantikvaren. Han mente at foreningen måtte legge lista høyt i den forstand at man skaper blest omkring Rundkirken blant folk flest og i lokalpressen.

Statutter for Venneforeningen Ny Rundkirke
Forslag til statutter har i noen uker stått på foreningens hjemmeside til orientering.
På møtet ble forslaget lest opp, og en del endringer og tilføyelser ble foretatt i samsvar med kommentarer fra forsamlingen. Oppdaterte statutter kommer opp på hjemmesiden snarest.

Valg av styre

På møtet 12. januar 2012 ble det nedsatt et interimsstyre som nå ble avløst av et permanent styre.
Følgende personer ble valgt:

Eivind Luthen, Steinar Høiback, Christine Ethel Browne, Kjersti Næsheim, Per Rosenblad Brun,
Bernt H. Christensen, 1. varamann: Eivind Cudrio, som møter fast i styret med uttalerett.

Styret konstituerer seg selv.

Første styremøte blir mandag 13. februar 2012 kl. 19.00 i Mariakapellet.

Til underretning: Nytt treff i Venneforeningen Ny Rundkirke
                           Styret finner en dato for innkalling til neste møte.

Utstillingsvindu

I konferanse med eieren av glassmagasinet ”Til bords,” får Venneforeningen Ny Rundkirke anledning til å disponere et utstillingsvindu som glassmagasinet ikke benytter. Et av vinduene i trebygningen vender ut mot kirkeruinen, og passer utmerket til utstillinger av forskjellig art. Her kan man plassere bilder, diverse gjenstander, en kopi av Rundkirken slik man mener den opprinnelig så ut.

Christine Ethel Browne ble spurt om å utforme, eller bidra til å få laget en modell av Rundkirken i et egnet materiale. 

Medlemsliste

Mange interesserte personer har vært innom kapellet i løpet av de første tre møtene. Styret arbeider nå med registreringen av alle som ønsker medlemsskap i foreningen. På siste møte betalte allerede mange årskontingenten på kr. 100,- pr. medlem. Styret regner med å få oversikt over medlemsmassen innen kort tid.

Hjemmesiden for Venneforeningen Ny Rundkirke: www.rundkirken.no
 

Tønsberg, 2. februar 2012    

Referenter: Steinar Høiback og Eivind  Cudrio  publisert av Rundkirkens Venner  06.02.12 10:38  


BILDEGALLERI

ARKIV
KATEGORIER