16.01.12

Venneforeningen Ny Rundkirke


Referat fra møtet 12. januar 2012 i Mariakapellet.
 
Venneforeningen Ny rundkirke” er etablert i Tønsberg. Initiativtager Eivind Luthen innkalte interesserte til første møte søndag 18/9-2011. Andre møte ble avholdt torsdag 12/1-2012, der formannen i ”Styringsgruppen for Mariakapellet” Bernt H. Christensen, kunne ønske en 20-tallig forsamling velkommen.

Fast møtested for foreningen vil i tiden fremover være Mariakapellet i Tønsberg.

Eivind Luthen gav oss innledningsvis en historisk oversikt over rundkirker generelt, og kom spesielt inn på St. Olavs kirken i Tønsberg, eller rundkirken som den også blir kalt. For dem som ikke er helt orientert om beliggenheten, ligger denne kirkeruinen inneklemt mellom Hotell Maritim og glassmagasinet Til bords i Storgaten, eller viv a vis Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

Kirken som ble bygget rundt 1100 var den største rundkirken i Norden, men brant ned under bybrannen i 1536. Den har trolig vært en viktig attraksjon, og hatt stor kulturell og åndelig betydning.
Kirken var en kopi av verdens viktigste kirke, Den hellige gravs kirke i Jerusalem, og det er ikke usannsynlig at den ble bygget av en hjemvendt korsfarer (Erling Skakke?).

Luthen stilte spørsmålet: Hva er mulig å gjøre med disse ruinene? 

Byggverket hadde voldsomme dimensjoner og ruvet godt i bybildet. Det å gjenreise denne bygningen i sin gamle glans, er vel utopisk, men å skape et nytt liv og et levende miljø rundt den, er mulig. Vi må gjøre "omverdenen" kjent med at vi kanskje har en av Norges mest spennende kirkeruiner.
Vi må kaste våre øyne på hva de har fått i stand med domkirkeruinene på Hamar. Det kan bygges et glasstak over det hele, og verne ruinen mot regn, fuktighet, snø, frostsprengning, forvitring og hærverk. På den måten kan man innvendig skape en stabil temperatur, og slik gi bygget igjen en funksjon, og bli et spennende rom for konserter, utstillinger, gudstjenester, teaterforestillinger osv.
Slik ruinen ligger i dag, oppfattes den av mange bare som en steinhaug uten verdi.
 
Dette ønsker ”Venneforeningen Ny Rundkirke” å gjøre noe med. Vi ønsker å lage en visjon om å gjenreise kirken i en eller annen form.
 
Foreningen har allerede utarbeidet statutter som ble opplest og drøftet på møtet. Disse blir lagt ut på vår hjemmeside, www.rundkirken.no, til gjennomlesning for interesserte.

Vi vil i tiden fremover være aktive på web-siden slik at folk kan bli oppdatert på utviklingen.
 
Det ble på møtet oppnevnt et interimstyre bestående av: Eivind Luthen, Steinar Høiback, Kjersti Næsheim, Bernt H. Christensen, Per Rosenblad Brun og Eivind Cudrio.
 
Videre: Årsmedlemsskap på kr 100,- ble vedtatt.

Neste møte blir mandag 30. januar 2012 i Mariakapellet.

På saklisten vil vi bl.a. finne konstituering av permanent styre, og endelig vedtak av statuttene. Alle interesserte er hjertelig velkommen!
 
Til slutt: Rundkirken kan bli like viktig og tiltrekkende for byen som byggingen av det nye Osebergskipet.
 

Tønsberg, 13. januar 2012    

Referenter: Steinar Høiback og Eivind  Cudrio  


publisert av Rundkirkens Venner  16.01.12 15:20  


BILDEGALLERI

ARKIV
KATEGORIER