05.01.12

Nytt møte i "Venneforeningen Ny Rundkirke"


Sted Mariakapellet, (Tønsberg gamle kirkegård)  12 januar kl 1900.

Saksliste: 

1) Konstituering av styre, fastsettelse av kontingent.
2) Drøfte forslag på statutter (dette vil bli lagt ut på hjemmesiden Rundkirken.no).

Vi setter også av tid til hyggelig samvær som inkluderer lett bevertning.

Ta gjerne med deg interesserte - det er viktig at så mange som mulig kommer på dette møtet som forhåpentligvis bidrar til å sette rundkirken på kartet i Tønsberg.

Rundkirken kan bli like viktig og levende for byen som byggingen av det nye Osebergskipet


publisert av Rundkirkens Venner  05.01.12 16:28  


BILDEGALLERI

ARKIV
KATEGORIER