Møtereferat

06.02.12

Referat fra møtet 30. januar 2012 i Mariakapellet.


../innovaeditor/assets/admin/800px-Mariakapellet_i_Tonsberg.JPG
Siste møte, som var det tredje i rekken, ble innledet av en entusiastisk Eivind Luthen som i lengre tid har vært opptatt av å blåse nytt liv i disse kirkeruinene. 

Dette fortidsminnet har alt for lenge vært preget av en ”Tornerosesøvn”, men er nå fint restaurert av kommunen og Riksantikvaren. Han mente at foreningen måtte legge lista høyt i den forstand at man skaper blest omkring Rundkirken blant folk flest og i lokalpressen.

Statutter for Venneforeningen Ny Rundkirke
Forslag til statutter har i noen uker stått på foreningens hjemmeside til orientering.
På møtet ble forslaget lest opp, og en del endringer og tilføyelser ble foretatt i samsvar med kommentarer fra forsamlingen. Oppdaterte statutter kommer opp på hjemmesiden snarest.

Valg av styre

På møtet 12. januar 2012 ble det nedsatt et interimsstyre som nå ble avløst av et permanent styre.
Følgende personer ble valgt:

...

LES HELE ARTIKKELEN


publisert av Rundkirkens Venner  06.02.12 10:38  kommentarer (0)16.01.12

Venneforeningen Ny Rundkirke


Referat fra møtet 12. januar 2012 i Mariakapellet.
 
Venneforeningen Ny rundkirke” er etablert i Tønsberg. Initiativtager Eivind Luthen innkalte interesserte til første møte søndag 18/9-2011. Andre møte ble avholdt torsdag 12/1-2012, der formannen i ”Styringsgruppen for Mariakapellet” Bernt H. Christensen, kunne ønske en 20-tallig forsamling velkommen.

Fast møtested for foreningen vil i tiden fremover være Mariakapellet i Tønsberg.

Eivind Luthen gav oss innledningsvis en historisk oversikt over rundkirker generelt, og kom spesielt inn på St. Olavs kirken i Tønsberg, eller rundkirken som den også blir kalt. For dem som ikke er helt orientert om beliggenheten, ligger denne kirkeruinen inneklemt mellom Hotell Maritim og glassmagasinet Til bords i Storgaten, eller viv a vis Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

Kirken som ble bygget rundt 1100 var den største rundkirken i Norden, men brant ned under bybrannen i 1536. Den har trolig vært en viktig attraksjon, og ...

LES HELE ARTIKKELEN


publisert av Rundkirkens Venner  16.01.12 15:20  kommentarer (0)
BILDEGALLERI

ARKIV
KATEGORIER