12.12.11

"Venneforeningen Ny Rundkirke"


innovaeditor/assets/bilder/rundkirken-runar-tveiten.jpg

- er nå etablert i Tønsberg.


Det gjenstår imidlertid å lage et styre, statutter og lignende.

Murene på rundkirken (bygd ca. 1190) i Tønsberg er fint restaurert, men fortidsminnet preges av "tornerosesøvn" - har liten plass i byens identitet.

Litt om rundkirken: Den er en kopi av verdens viktigste kirke; Den hellige gravs kirke i Jerusalem. Rundkirkene fungerte også som fyrste- , grav- og dåpskirke. Rundkirken viser både til Jerusalem og til Olavs grav i Trondheim. Symbolsk byr den på interessant middelaldertenkning - den viser blant annet til korstog- og pilegrimsferd-tanken.

Rundkirken er den eneste i landet og hører til en europeisk arkitekturtradisjon som knyttes til viktige åndelige/politiske strømninger. Det finnes et beskjedent antall rundkirker i Sverige og Danmark og ellers i Europa.

Rundkirken i Tønsberg var den største i Norden og har trolig vært en viktig attraksjon. Kirken har hatt en stor kulturell-åndelig betydning.
Det er på høy tid å "gjøre noe" med denne unike ruinen, gjøre den mer aktuell.

Vi bør skape et levende miljø rundt den, gjøre "verden" kjent med at vi har en av Norges mest "spennende" kirkeruiner. Kanskje vi lære av Hamar som reiste et glasshus over katedralruinene? Det har medført at Hamar har fått et landemerke det har styrket byens identitet (og gitt økende turistbesøk).

Tønsberg har lite igjen av sin middelalderhistorie i byens sentrum, desto større grunn til å ta vare på det vesle som finnes.

La oss også gjenskape/synliggjøre denne unike rundkirken. Da får middelalderbyen Tønsberg sitt verdige monument - og en sentral historisk referanse kommer på plass.

Vi inviterer alle gode krefter som kan tenke seg å gjøre noe aktivt for rundkirken - for byhistorien - og for de som kommer etter oss.

Konkrete oppgaver:
1) Samle inn midler til å lage en bronsemodell.
2) Visjonære arkitekturplaner/tegninger for rundkirken.
3) Gjenreise rundkirken.

Bildetekst: 
Ruinen av Olavskirken, Nordens største rundkirke, premonstraenserklosterets kirke i middelalderens Tønsberg (Foto: Runar Tveiten)


publisert av Rundkirkens Venner  12.12.11 16:20   trackback URL (18446744073709551615)

BILDEGALLERI

ARKIV
KATEGORIER