Olavskirken i Tønsberg var en rundkirke som tilhørte Olavsklosteret i Tønsberg. Den er nevnt første gang i 1206, og ble ødelagt i brann, sannsynligvis under den store bybrannen i 1536. Ruinene av kirken ligger ved Storgaten i Tønsberg. Olavskirken er den eneste rundkirken i Norge, og den største i Norden. Da den ble bygd, på slutten av 1100-tallet, skulle den være en kopi av Den hellige gravs kirke i Jetusalem (se bilde under). Rundhuset, som er hoveddelen av de tre runddelene, var på 23 meter i indre diameter.